• Languages:
Jak dojechać?

Ochrona polskich owoców i warzyw przed fałszowaniem w handlu

  • Home
  • Ochrona polskich owoców i...
1 Sie

Ochrona polskich owoców i warzyw przed fałszowaniem w handlu

 

Skuteczne zapobieganie przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców oraz warzyw jako polskich – jest celem ustawy przyjętej 20 lipca br. przez parlament. Ustawa zakłada, że produkt, który znajdzie się w sprzedaży, musi mieć informację o kraju pochodzenia.

Według resortu rolnictwa, przeprowadzone kontrole dotyczące m.in. jakości owoców i warzyw w tym ziemniaków sprowadzanych z UE oraz z państw trzecich wykazały liczne uchybienia. Dotyczyły one m.in. braku informacji u sprzedawców, które umożliwiałyby identyfikację produktów; braku etykiet po polsku na opakowaniach warzyw; braku informacji dla klienta wskazujących kraj pochodzenia danego produktu.

Ponadto okazało się, że znaczna część owoców i warzyw sprzedawana w hurtowniach czy sklepach w ogóle nie była kontrolowana, co uniemożliwiało zidentyfikowanie ich pochodzenia. Problemem były również niskie kary (do 500 zł) dla dopuszczających się fałszowania informacji o kraju pochodzenia owoców czy warzyw.

Ustawa zaostrzyła kary za ujawnione nieprawidłowości. Ich wysokość będzie wynosiła od 500 zł do nawet sześciokrotności wartości towaru, który został świadomie wprowadzony do obrotu na polski rynek – a jest złej jakości lub nieoznakowany w sposób właściwy.

Kto wprowadzi do obrotu owoce i warzywa nieodpowiadające wymaganiom jakości handlowej, będzie podlegać karze w wysokości do pięciokrotnej wartości uzyskanej korzyści majątkowej. Kto zaś będzie utrudniał przeprowadzenie kontroli będzie musiał się liczyć z nałożeniem kary w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Kontrolerzy, którzy będą dokonywać kontroli czy to na rynkach hurtowych, czy w placówkach sprzedaży detalicznej będą upoważnieni do wykonania jej bez zapowiedzi – co do tej pory było możliwe tylko po pisemnym uprzedzeniu.

 

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i