• Languages:
Jak dojechać?

Praska Giełda Spożywcza sponsorem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

  • Home
  • Praska Giełda Spożywcza sponsorem...
28 Mar

Praska Giełda Spożywcza sponsorem Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

 

 Praska Giełda Spożywcza ufundowała główną nagrodę na Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych 2018. Nagroda, w postaci wysokiej klasy laptopa DELL wraz z oprogramowaniem, trafiła do rąk zwycięzcy olimpiady Romana Bathelta – rolnika z powiatu bielskiego w województwie śląskim.

 

XXXVI finał krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, zorganizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej, odbył się w 15−16 marca 2018 roku. Organizowana co roku olimpiada jest adresowana do uczniów i studentów kierunków rolniczych oraz rolników indywidualnych do czterdziestego roku życia.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, dr Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

Finał krajowy olimpiady był podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap odbył się 15 marca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, gdzie przystąpiło 64 uczestników wyłonionych w finałach wojewódzkich. Do drugiego etapu, tj. części praktycznej, zakwalifikowało się  43 uczestników z najlepszymi wynikami z części testowej. W kolejnym etapie wyłoniono 21 laureatów olimpiady.

 

Dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami zmierzyło się w końcowym  etapie, 16 marca, w trakcie trwania Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła Urszula Malaga-Toboła – prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Dzięki tej olimpiadzie młodzi rolnicy wzbogacają umiejętności zawodowe, a także pogłębiają wiedzę, przyczyniając się do unowocześniania polskiego rolnictwa.

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i