fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Zerowa stawka VAT na żywność

  • Home
  • Zerowa stawka VAT na...
10 sty

Zerowa stawka VAT na żywność

Komisja Europejska na wniosek polskiego rządu podjęła decyzję o wprowadzeniu zerowej stawki podatku VAT na żywność. Zerową stawką tego podatku mają być objęte produkty nie wszystkie – ale te, które obecnie są obciążone pięcioprocentowym podatkiem VAT.

Zerowa stawka VAT na żywność miałaby obowiązywać od 1 lutego br. Według szacunków Banku Pekao, obecnie stawką VAT w wysokości pięciu procent objętych jest 2/3 produktów żywnościowych, co stanowi około 20 proc. całego koszyka inflacyjnego. Gdyby obniżenie stawki VAT do zera na produkty żywnościowe obowiązywało do końca 2022 roku, to efektem – zdaniem ekonomistów Banku – będzie obniżenie cen w inflacyjnej kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” o 3,5 proc. Przełoży się to z kolei na spadek średniorocznej inflacji o jeden punkt procentowy.

Łączna wartość sprzedaży detalicznej żywności wyniesie w obecnym nowym roku około 321 mld zł, z czego około 230 mld zł zostanie oznaczone zerową stawką VAT – zamiast stawki pięć procent. Oznacza to, że ubytek dochodów dla budżetu państwa wyniesie około jeden miliard złotych na miesiąc – ale nie jest to zmartwienie handlowców ani konsumentów.

Ekonomiści Pekao zaznaczają, że niepewność dotycząca wprowadzenia tego rozwiązania jest duża. Do niedawna nie było wiadomo, jak długo obniżka stawki VAT będzie obowiązywać. Obecnie już wiadomo, że zaledwie pięć, a może sześć miesięcy – licząc prawdopodobnie od 1 lutego br. Nie jest też powiedziane, że firmy handlowe przełożą w całości obniżki VAT na obniżkę ceny sprzedaży dla konsumentów. To może być okazja, szczególnie dla sieci handlowych, żeby zarobić na marżach.

Warto zaznaczyć, że zerowy VAT będzie dotyczyć cen nie tylko żywności, ale także cen gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i