fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

25 proc. swoich wydatków Polacy przeznaczają na żywność

  • Home
  • 25 proc. swoich wydatków...
28 Paź

25 proc. swoich wydatków Polacy przeznaczają na żywność

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały najwyższy wśród innych składników udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych w 2018 roku – wynoszący 24,8 proc. Kształtowały się one od 20,9 proc. w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek i poza gospodarstwem rolnym – do 30,8 proc. w gospodarstwach rolników – jak czytamy w publikacji GUS: Budżety gospodarstw domowych w 2018 roku.

Utrzymujący się od kilku lat udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem gospodarstw domowych na poziomie ok. 24 proc., wzrósł nieznacznie w 2018 roku w porównaniu do roku 2017 (z 24,3 proc. do 24,8 proc.). Jest to o tyle godne odnotowania, że w latach poprzednich – w okresie o 2004 roku do 2016 roku udział żywości w strukturze wydatków systematycznie z roku na rok spadał – od 27,8 proc. do 24,2 proc. Udział wydatków na żywność w strukturze wydatków gospodarstw domowych jest traktowany często jako wskaźnik poziomu zamożności. Im ktoś jest bardziej zamożny, bądź też im społeczeństwo jest bardziej zamożne, tym mniej procentowo wydaje na żywność.

W roku 2018 poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2018 r. 1693 zł i był realnie wyższy o 4,3 proc. od dochodu z roku 2017. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły zaś w 2018 roku wartość 1187 zł i były realnie niższe o 0,7 proc. od wydatków z 2017 roku, a wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1137 zł i były realnie niższe o 0,8 proc. w stosunku do 2017 roku.

W 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymała się tendencja spadkowa spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Spadek dotyczył zwłaszcza warzyw (o 3,9 proc.), olejów i tłuszczów (o 3,6 proc.), pieczywa i produktów zbożowych, ryb i owoców morza (o 3,4 proc.) oraz jaj (o 2,9 proc.). Najbardziej wzrosło natomiast spożycie owoców (o 3,0 proc.).

Poziom spożycia większości artykułów żywnościowych różnił się w zależności od grup społeczno-ekonomicznych, do których należały gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe rolników oraz emerytów i rencistów w porównaniu z innymi grupami społeczno-ekonomicznymi spożywały znacznie więcej pieczywa, mięsa, mleka, jaj, olejów i tłuszczów, warzyw (w tym ziemniaków) oraz cukru. Poziom spożycia większości podstawowych produktów żywnościowych w grupach społeczno-ekonomicznych w porównaniu z rokiem 2017 uległ nieznacznemu zmniejszeniu.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i