fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

UE – fundusze

UE - fundusze

Projekt współfinansowany z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego           Dofinansowanie w kwocie 76.000 zł projektu:       „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem usługi monitorowania, lokalizacji, stanu oraz warunków przechowywania paletowych jednostek ładunkowych z wykorzystaniem inteligentnych sieci sensorycznych” W ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” Umowa  […]

Czytaj więcej

W dniu 28 czerwca 2010 roku Agro-Technika S.A. zawarła z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) umowę na dofinansowanie projektu nazwą „Podniesienie konkurencyjności Agro-Techniki S.A. poprzez wdrożenie na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej innowacyjnych technologii w zakresie zasilania obiektów w energię elektryczną niezbędną w celu wynajmowania powierzchni handlowych” (dalej Projekt). Projekt  współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu […]

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i