fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • Home
  • Projekt współfinansowany z Europejskiego...
14 lip

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 28 czerwca 2010 roku Agro-Technika S.A. zawarła z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) umowę na dofinansowanie projektu nazwą „Podniesienie konkurencyjności Agro-Techniki S.A. poprzez wdrożenie na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej innowacyjnych technologii w zakresie zasilania obiektów w energię elektryczną niezbędną w celu wynajmowania powierzchni handlowych” (dalej Projekt). Projekt  współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  realizowany  w ramach  Priorytetu I  Tworzenie warunków dla rozwoju Potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5,  Rozwój Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007 – 2013.

Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej Projekt został zrealizowany  do 30 czerwca  2011 roku.

  • Poziom dofinansowania z EFRR – 42,5%
  • Budżetu państwa  – 7,5%

W ramach Projektu Agro-Technika S.A. wykonała inwestycję w  postaci  stacji transformatorowej  PZ-O,  wyposażonej w  transformatory suche,  przyjazne dla środowiska naturalnego , sieć energetyczną do wszystkich obiektów  i oświetlenie  terenu.
Wybudowany system zasilania elektrycznego jest nowoczesny i  bezawaryjny,  co jest bardzo istotne z uwagi na  działalność  jaką prowadzą  Najemcy    Praskiej   Giełdy  Spożywczej.  W większości hurtowni  na Rynku zainstalowane są chłodnie i mroźnie,  do których dostawa prądu musi być ciągła,  z uwagi na bezpieczeństwo żywności.  Dzięki realizacji Projektu  Agro-Technika  S.A. zyskała bezpieczeństwo energetyczne.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i