fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Historia

O nas

Jesteśmy jednym z największych rynków hurtowych w Polsce.
Znajdujemy się w Ząbkach, w odległości zaledwie 7 kilometrów od centrum Stolicy.

Nasza Giełda od 1991r. do chwili obecnej zajmuje znaczące miejsce w strukturze dystrybucji artykułów spożywczych na Mazowszu.
Stanowimy bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, drobnego hurtu, HoReCa oraz punktów zbiorowego żywienia.

Handel na Giełdzie skupia się głównie w sektorach: mięso i jego przetwory, nabiał, owoce i warzywa oraz pozostałe artykuły spożywcze. Nasz rynek charakteryzuje się wysoką częstotliwością zakupów, szybką rotacją towarów oraz płatnością gotówkową.

Historia

Od początku swojej działalności Giełda przechodziła wiele przeobrażeń. Była najpierw miejscem, gdzie prowadzony był handel bazarowy, charakteryzujący się dużym rozdrobnieniem sprzedaży. Z upływem czasu stawała się zorganizowanym rynkiem hurtowym, o dużym znaczeniu w dystrybucji artykułów spożywczych dla aglomeracji warszawskiej i dla obszaru województwa mazowieckiego.

W pierwszym okresie, zgodnie z ówczesnymi realiami ekonomicznymi, handel na PGS miał charakter żywiołowy. Sprzedaż odbywała się ze środków transportu, od których pobierana była opłata, w postaci tzw. placowego. W kolejnych latach PGS prowadziła inwestycje, zmierzające do uporządkowania rynku. Samochody operatorów zostały zastąpione pawilonami a sprzedający poddani zostali selekcji pod kątem możliwości ich rozwoju.

Właściciele hurtowni znajdujących się na Praskiej Giełdy Spożywczej powiększali sukcesywnie skalę swojej działalności. Wzmacniali przez to własną pozycję wobec producentów – dzięki czemu byli w stanie oferować klientom produkty po coraz niższych cenach. Z roku na rok wzrastała też liczba zaopatrujących się na terenie Giełdy detalicznych punktów sprzedaży.

Operatorzy, którzy rozpoczęli swoją działalność w ramach PGS i prężnie ją rozwijali, zgłaszali z upływem czasu zapotrzebowanie na coraz większe powierzchnie handlowe. Giełda odpowiedziała na to oczekiwanie i podjęła budowę hal targowych. W niedługim czasie oddała do dyspozycji operatorów liczne obiekty o powierzchni od 500 m2 do 3000 m2.

Dzień dzisiejszy

Praska Giełda Spożywcza troszczy się o to, aby być rynkiem konkurencyjnym wobec innych miejsc zaopatrzenia. A to, oczywiście, oznacza wysoką jakość i atrakcyjne ceny, które są na Giełdzie zdecydowanie niższe niż w innych miejscach handlu hurtowego. Ich uzyskiwanie ma istotny związek z odpowiednią wielkością obrotu, którą Giełda – z uwagi na skalę własnego rynku – zapewnia swoim kontrahentom.

Na terenie Praskiej Giełdy Spożywczej działają najbardziej liczące się w Warszawie hurtownie, które z racji swej wielkości gwarantują pełną ofertę w zakresie danego asortymentu. Należą do nich m.in.: Duo-Tes, Eurocash, Gonciarz Opakowania, Petit Forestier, Pakfal, Amigo.

Dzięki staraniom Zarządu PGS, ukierunkowanym na niedopuszczenie do zmonopolizowania rynku giełdowego przez hurtownię z określonej branży oraz na dużą liczbę hurtowni konkurujących ze sobą w ramach rynku, produkty oferowane do sprzedaży cechują się często najniższymi cenami w aglomeracji warszawskiej.

Mając na względzie sytuację bieżącą w handlu oraz przemiany zmierzające do konsolidacji, Giełda szczególną uwagę kieruje na dużych dystrybutorów artykułów spożywczych. Dzięki silnej pozycji przetargowej w stosunku do producentów oraz wieloletniemu doświadczeniu w handlu i obsłudze klienta detalicznego, są oni w stanie zaoferować szeroką gamę towarów po bardzo atrakcyjnych cenach, a samą obsługę klienta utrzymywać na wysokim poziomie.

Na Praskiej Giełdzie Spożywczej w ciągłej ofercie znajdują się owoce, warzywa, cytrusy, mięso, wędliny, mrożonki, nabiał, ryby, używki, słodycze, produkty suche, produkty sypkie, soki i napoje, alkohole, przetwory owocowe i warzywne, konserwy, opakowania jednorazowe – wszystkie podstawowe produkty, których obecność gwarantuje kompleksowe zaopatrzenie.

Giełdzie zależy w szczególności na tym, aby jako rynek być jak najlepiej przystosowanym do potrzeb klientów. Oznacza to, że powinna ona być jak najbardziej kompleksowa – by w jednym miejscu zaopatrzyć sklep, hurtownię czy punkt gastronomiczny. W tym bowiem fragmencie działalności handlowej, dla kupców czas liczy się szczególnie.

Jednak nie tylko dobór asortymentu jest istotny, ale i fakt, że są to produkty świeże, a ich droga od producenta do nabywcy jest możliwie najkrótsza – co stanowi szczególną zaletę dokonywanych na Giełdzie zakupów.Praska Giełda Spożywcza swoim operatorom gwarantuje coraz wyższą jakość usług. Zrealizowano duże inwestycje telekomunikacyjne. Zapewniono dostęp do Internetu.

Teren Giełdy jest strzeżony całodobowo. Nie wprowadzono opłat wjazdowych, by koszty transakcyjne były jak najniższe.

PGS wspomaga operatorów poprzez: organizowanie szkoleń, pomoc w wyjazdach na targi zagraniczne, prowadzenie akcji promocyjnych. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają stosownych certyfikatów, zwłaszcza HACCP, otrzymują pomoc w jego wdrożeniu.

Przyszłość

Praska Giełda Spożywcza zmierza w kierunku dalszego rozwoju, wyrażającego się w dążeniu do rozszerzenia swojej oferty – jako źródła zaopatrzenia dla kolejnych podmiotów prawobrzeżnej części Stolicy oraz północnej i wschodniej części Mazowsza. PGS zmierza również do wzmocnienia własnej pozycji na rynku spożywczym lewobrzeżnej Warszawy.

Praska Giełda Spożywcza dostosowuje się do obowiązujących standardów i wymogów jakościowych dla rynków hurtowych w Europie. W wyniku nowych inwestycji powstają nowoczesne powierzchnie handlowo-magazynowe, przeznaczone do prowadzenia handlu hurtowego artykułami spożywczymi, które spełniają wymogi systemu HACCP. Działania te przyczyniają się do dalszego rozwoju PGS jako nowoczesnego rynku hurtowego, oferującego nie tylko towary najwyższej jakości, ale zapewniającego bezpieczeństwo produktów spożywczych.

PGS planuje położyć szczególny nacisk na rozwój na swoim terenie rynku owoców i warzyw, a wielkość obrotów tego sektora dystrybucji zamierza znacząco zwiększyć.

Planowane jest stałe zwiększanie udziału w obrocie także innymi artykułami świeżymi, jak mięso i ryby. Z myślą o tym segmencie towarów, w nieodległej przyszłości będzie rozpoczęta realizacja projektu kolejnych hal. Jest szansa na to, aby połowa przeznaczonych na ten cel środków była refinansowana w ramach sektorowych programów operacyjnych.

Rynki hurtowe istnieją na całym świecie i odnoszą sukcesy w konkurencji z innymi kanałami dystrybucji. W Europie rynki te posiadają bardzo dobrą markę, a ich rozwój wspierany jest finansowo przez programy strukturalne. Sprzedawane na nich produkty są zaś traktowane jako wyroby najwyższej jakości.

Praska Giełda Spożywcza zamierza dotrzymać kroku nowoczesności; pójść w tej mierze śladem doświadczeń zachodnioeuropejskich, a nowe inwestycje finansować z dużym udziałem środków unijnych.

Zdjęcia historyczne

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i