fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Giełda

Opis rynku

Praska Giełda Spożywcza to jeden z największych rynków hurtowych w Polsce. Usytuowana w Ząbkach, na granicy z warszawską Pragą – znajduje się w odległości zaledwie 7 kilometrów od centrum Stolicy.

Misją Praskiej Giełdy Spożywczej jest tworzenie i doskonalenie nowoczesnego hurtowego rynku zaopatrzenia dla handlu detalicznego i gastronomii.

Od rozpoczęcia swej działalności w 1991 r. do chwili obecnej Praska Giełda Spożywcza zajmuje znaczące miejsce w strukturze dystrybucji artykułów spożywczych w Warszawie oraz promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Stolicy. Stanowi ona bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, drobnego hurtu, restauracji oraz punktów zbiorowego żywienia.

Handel na Giełdzie skupia się głównie w sektorach: mięso i jego przetwory, nabiał, owoce i warzywa oraz pozostałe artykuły spożywcze. Rynek Praskiej Giełdy Spożywczej charakteryzuje się wysoką częstotliwością zakupów, szybką rotacją towarów oraz płatnością gotówkową.

Praska Giełda Spożywcza należy do Stowarzyszenia Rynków Hurtowych w Polsce. W jego ramach działa na rzecz pozyskania środków unijnych dla rozwoju i modernizacji tego kanału dystrybucji. Giełda jest również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych.

Rynki hurtowe w Europie Zachodniej są synonimem wysokiej jakości. Wprowadzają własne certyfikaty, a produkty z nich pochodzące są uznawane za artykuły o najwyższej jakości. Praska Giełda Spożywcza stawia sobie za cel, aby dzięki jej pośrednictwu, oferowane produkty były konkurencyjne cenowo i reprezentowały europejskie standardy jakościowe.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i