• Languages:
Jak dojechać?

Praca

Oferty pracy

Osoby zainteresowane pracą w Praskiej Giełdzie Spożywczej SA prosimy o przesyłanie cv na adres: kadry@pgsgrupa.pl

 

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Praska Giełda Spożywcza SA dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

 

Oferty pracy:

Poniżej znajdują się aktualne oferty pracy.

Pracownik administracyjno-biurowy

Praska Giełda Spożywcza SA jest organizatorem spożywczego rynku hurtowego dla handlu detalicznego i HoReCa. Nasz  Zespół, który tworzą ludzie zaangażowani, zmotywowani i pełni energii niezależnie od wieku. Zapraszamy do wspólpracy.  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Pracownik administracyjno-biurowy

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • wysokiego poziomu kultury osobistej, miłej aparycji
 • komunikatywności, odpowiedzialności,
 • samodzielności, bardzo dobrych zdolności organizacyjnych i chęci do pracy
 • zaangażowania, sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • dyspozycyjności
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • czynnego prawa jazdy kategorii B
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych w sekretariacie
 • organizacja krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • prowadzenie kalendarza oraz organizacja spotkań
 • budowanie odpowiedniego wizerunku firmy podczas kontaktu z klientami
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa firmowej poczty i korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • nadzór nad terminowym obiegiem dokumentami firmowymi
 • współpraca z pracownikami biura oraz udzielanie im niezbędnego wsparcia
  w codziennych obowiązkach
 • odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych w jęz. polskim i angielskim
 • organizacja usług i zakupów na potrzeby biura

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjny system wynagrodzeń
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy

 

Miejsce pracy: Ząbki

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@pgsgrupa.pl   z dopiskiem w temacie „Pracownik administracyjno-biurowy”  .

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Praska Giełda Spożywcza SA  z siedzibą ul. Piłsudskiego 180, 05-091 Ząbki, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Praska Giełda Spożywcza SA.”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Praska Giełda Spożywcza Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 180, 05-091 Ząbki, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000050057, Regon: 012431334, NIP: 1250000295.

 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
 • ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na danym stanowisku; ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje do momentu zakończenia procesów rekrutacyjnych, w których Pana/Pani CV mogłoby być brane pod uwagę.
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i