fbpx
 • Languages:
Jak dojechać?

Praca

Oferty pracy

Osoby zainteresowane pracą w Praskiej Giełdzie Spożywczej SA prosimy o przesyłanie cv na adres: kadry@pgsgrupa.pl

 

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Praska Giełda Spożywcza SA dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

 

Oferty pracy:

Poniżej znajdują się aktualne oferty pracy.

Pracownik Gospodarczy

Praska Giełda Spożywcza SA jest organizatorem spożywczego rynku hurtowego dla handlu detalicznego i HoReCa. Nasz  Zespół, który tworzą ludzie zaangażowani, zmotywowani i pełni energii niezależnie od wieku. Zapraszamy do wspólpracy.  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Praska Giełda Spożywcza SA Oddział PGS
ul. Piłsudskiego 180 Ząbki
www.praskagieldaspozywcza.pl

Praska Giełda Spożywcza to:
11 ha – powierzchnia użytkowa
4,6 ha – powierzchnia handlowa zabudowana

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko Pracownik Placowy
Oferujemy:
Pełny etat 3500 zł – 4000 zł brutto / miesiąc
– Umowa o pracę
Wymagania:
– Niekaralność
– Zaangażowanie

 • Mile widziana umiejętność jeżdżenia ciągnikiem

Oczekujemy:
– Gotowość do podjęcia czynności pracy „od zaraz”
– Chęci i zaangażowania w powierzone czynności

Zakres obowiązków:

-Sprzątanie terenów utwardzonych

– Sprzątanie terenów zielonych

U nas zyskasz:
– Stabilne zatrudnienie
– Pensję zawsze na czas i premię miesięczną

– Darmowe posiłki

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: krzysztof.ratuszniak@pgsgrupa.pl

nr. telefonu 500 026 148

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Praska Giełda Spożywcza SA  z siedzibą ul. Piłsudskiego 180, 05-091 Ząbki, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Praska Giełda Spożywcza SA.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Praska Giełda Spożywcza Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 180, 05-091 Ząbki, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer KRS: 0000050057, Regon: 012431334, NIP: 1250000295.

 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby:
 • ocenić Pana/Pani kwalifikacje do pracy na danym stanowisku; ocenić Pana/Pani zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje do momentu zakończenia procesów rekrutacyjnych, w których Pana/Pani CV mogłoby być brane pod uwagę.
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i