fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Handel hurtowy w lepszej kondycji od detalicznego

  • Home
  • Handel hurtowy w lepszej...
19 lipiec

Handel hurtowy w lepszej kondycji od detalicznego

Handel hurtowy przetrwał pandemię w lepszej kondycji niż handel detaliczny – wynika za analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a firmy handlowe uzyskują wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży, mimo że mierzą się z różnymi barierami w prowadzeniu działalności.

Na lepszą kondycję handlu hurtowego niż handlu detalicznego złożyło się wiele czynników. Przedsiębiorstwa hurtowe korzystają z możliwości sprzedaży do firm z innych sektorów gospodarki (np. restauracje, hotele), które wznowiły działalność po lockdownie. W mniejszym stopniu niż firmy detaliczne odczuwają też barierę kosztów zatrudnienia z uwagi na większe możliwości zmechanizowania i zautomatyzowania procesów handlowych.

W pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku sprzedaż w handlu hurtowym wykazywała wyższą dynamikę wzrostu niż w handlu detalicznym rok do roku. W styczniu i lutym wzrostom sprzedaży hurtowej odpowiednio o 4,4 proc. i 7,6 proc. towarzyszyły spadki sprzedaży handlu detalicznego (odpowiednio o 6 proc. i 2,7 proc.). W kolejnych miesiącach duże wzrosty wystąpiły zarówno w przypadku handlu hurtowego, jak i detalicznego, ale wyższe w przypadku handlu hurtowego.

Tak wysokie dynamiki to efekt niskiej bazy. W kwietniu i maju 2020 r., na początku pandemii, zanotowano głębokie spadki sprzedaży handlu hurtowego i detalicznego, a detalicznego także w marcu, w wyniku I fali pandemii. Jeśli uwzględni się zmiany podczas dwóch lat (od 2019 do 2021), to i tak znacznie wyższa dynamika sprzedaży miała miejsce w handlu hurtowym niż w detalicznym. W okresie od marca do maja 2021 roku wystąpiły znaczne wzrosty sprzedaży w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 roku, z wyjątkiem sprzedaży detalicznej w kwietniu, która zmniejszyła się o 2,7 proc. W miesiącu tym wystąpił bowiem szczyt III fali pandemii.

Firmy handlowe uzyskują wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży, mimo że mierzą się z różnymi barierami w prowadzeniu bieżącej działalności. Na pierwszym miejscu wymieniają trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej. W czerwcu br. wskazało na to 59,8 proc. firm hurtowych oraz 58,5 proc. firm detalicznych. W hurcie dotkliwie odczuwane są utrudnienia wynikające z niejasnych, niespójnych i  niestabilnych przepisów prawnych (51,5 proc. wskazań). Problemem są też trudności w rozrachunkach z kontrahentami (26,4 proc.) i niedostateczny popyt (39,1 proc.), mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży hurtowej w ostatnich miesiącach. Dla firm detalicznych dotkliwy okazał się wzrost kosztów zatrudnienia (58,3 proc. wskazań wobec 39,8 proc. w hurcie).

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i