fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011

  • Home
  • IV Forum Rynku Spożywczego...
20 wrz

IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011

4 października 2011 r. w warszawskim Hotelu Sheraton odbędzie się IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011 – Największe spotkanie kadry zarządzającej branży żywnościowej i handlu w Polsce.

Forum organizuje Grupa PTWP SA, wydawca magazynu Rynek Spożywczy oraz portali portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl. Będzie to największe spotkanie dedykowane sektorowi spożywczemu oraz handlowemu. Podczas Forum dojdzie do spotkania kadry zarządzającej producentów i przetwórców oraz przedstawicieli dystrybucji i handlu. Do udziału w debatach i dyskusjach zaproszeni zostaną parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji branżowych, osoby mające realny wpływ na zmiany w branży spożywczej, zarządy wiodących przedsiębiorstw branży spożywczej oraz przedstawiciele instytucjonalnego otoczenia branży. Organizatorzy pragną stworzyć szeroką platformę do debaty merytorycznej nad aktualnym stanem oraz możliwościami i kierunkami rozwoju rynku spożywczego w Polsce i na świecie.

Główne tematy IV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2011:

Sesja inauguracyjna: Polska branża żywnościowa i handel pod presją globalnych zmian • Trudna sytuacja na rynku – jako przyczyna redefinicji zasad współpracy producentów, przetwórców i handlu • Walka o surowce w Polsce i na świecie – beneficjenci i przegrani tej sytuacji • Postępująca integracja pomiędzy handlem, producentami i przetwórcami żywności – jak będzie wyglądał przyszły model kooperacji? • Zwiększanie kontroli nad łańcuchem żywnościowym elementem sukcesu rynkowego • Konsolidacja małych i średnich przedsiębiorstw pod narastającą presją konkurencyjną i surowcową • Polityczno-administracyjne działania na rzecz wsparcia konsolidacji rynku • Reforma WPR po 2013 r. – jako szansa na poprawę konkurencyjności sektora żywnościowego? • Priorytety polskiej prezydencji – bezpieczeństwo żywnościowe i nowa perspektywa WPR • Konsument – zmiany oczekiwań i preferencji zakupowych w sytuacji trwałych podwyżek cen żywności

Sesje tematyczne: Mleko. Innowacyjność produktowa polskiego mleczarstwa. Gdzie jesteśmy, jak budować kolejne przewagi konkurencyjne? • Globalni gracze a polskie firmy – specyfika działań i strategii rynkowych • Konsolidacja – dla ilu podmiotów jest miejsce na polskim rynku? • Marka wspólna producentów – powracające projekty współpracy • Wyzwania związane z zarządzaniem i technologiczno-produktowym rozwojem • Innowacyjne rozwiązania w obszarze marketingu i pakowania produktów mlecznych • W co inwestować, aby budować przewagi rynkowe? • Efektywne budowanie kanałów dystrybucji

Mięso. Zarządzanie, technologie i produkt a kłopoty z bazą surowcową • Ścisła współpraca producentów i przetwórców – uwarunkowania konsolidacji pionowej • Kłopoty z bazą surowcową – import a produkcja własna • Inicjatywy mające zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność branży • Rosnąca rola promocji i marketingu w strategiach zakładów mięsnych • Innowacje produktowe a dodatki do żywności • Efektywne budowanie kanałów dystrybucji – jak rozłożyć siły?

Owoce/warzywa. Małe i średnie firmy na rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego – innowacyjność i specjalizacja • Kondycja branży przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce • Realia na rynku surowcowym a sytuacja w branży • Konsolidacja i mainstream czy rynkowa nisza i niezależność • Szukanie przewag konkurencyjnych, poszerzanie ofert producentów i przetwórców, nisze rynkowe • Efektywność i optymalizacja działań – sprawne zarządzanie kosztami • Perspektywy dla firm przetwórstwa owocowo-warzywnego

Finanse. Rynek fuzji i przejęć w przemyśle spożywczym i handlu • Sytuacja na polskim rynku M&A w sektorze spożywczym i handlowym • Finansowanie rozwoju firmy – kredyt, giełda czy inwestor branżowy – co wybrać? • Jakimi branżami interesują się inwestorzy? Fundusze inwestycyjne w poszukiwaniu okazji rynkowych. Jak rozmawiać z inwestorem? • Dynamika rynku. Liczby i wartości transakcji ostatnich lat. Pokryzysowa wycena spółek z branży spożywczej i handlowej • Wpływ zawirowań na rynku finansowym i surowcowym na potencjał inwestycyjny branży spożywczej i handlowej

Zarządzanie/technologie. Efektywne zarządzanie produkcją w zakładach spożywczych • Inwestycje w oszczędności – obszary niezbędnych działań na rzecz rozwoju firmy • Efektywne planowanie i optymalizacja procesów technologicznych • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie i wykorzystanie systemów informatycznych • Optymalizacja i automatyzacja procesów produkcji, pakowania i logistyki • Efektywność energetyczna – od wdrażania nowych technologii po zmianę dostawcy energii

Handel. Krótka półka w marketach – oczekiwania sieci wobec dostawców a potrzeby konsumentów • Współpraca sieci handlowych z dostawcami w sytuacji zawirowań na rynku surowcowym – wnioski na przyszłość • Multiformatowość jako sposób na przełamanie problemów sieci handlowych • Czy na polskim rynku detalicznym jest miejsce na mały i średni handel? • Gwałtowny wzrost znaczenia sieci dyskontowych a pozycja większych formatów sklepów • Kurczenie się miejsca na sklepowych półkach – czynniki premiujące producentów i przetwórców we współpracy z sieciami handlowymi • Rozwój rynku produktów private label – przyszłe kierunki i tempo rozwoju • Polscy dostawcy jako źródło sukcesu cenowego sieci handlowych za granicą?

Więcej informacji i rejestracja uczestników na stronie: http://www.portalspozywczy.pl/konferencje/53496.html

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i