fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Kupujemy polskie

3 Gru

Kupujemy polskie

Wsparciem dla zmiany nawyków zakupowych Polaków jest ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Wybieram 590 – sobota dla Polski”, która uświadamia korzyści z kupowania rodzimych produktów. Z analizy firmy Grant Thornton na potrzeby projektu wynika, że choćby nieco większy niż obecnie patriotyzm konsumencki mógłby przynieść Polakom miliardy złotych rocznie.

Okazuje się, że w przypadku produktów i usług spełniających dwa kryteria „polskości”, czyli wytwarzanych w Polsce i przez firmy z polskim kapitałem – z każdej złotówki wydanej na taki produkt, do krajowej gospodarki wróci aż 79 groszy. W przypadku produktów zagranicznych firm, ale produkowanych w Polsce kwota ta wyniesie 76 groszy. Natomiast dla produktów w pełni zagranicznych, a tylko sprzedawanych na terenie naszego kraju, z każdej złotówki przeznaczonej na ich zakup pozostanie w Polsce jedynie 25 groszy.

Gdyby rodzimi konsumenci wydawali o 1 proc. więcej na polskie produkty niż obecnie, to w gospodarce zostawałoby dodatkowo 6,6 mld zł rocznie. Zmiana w zachowaniach zakupowych o 10 proc. zaowocowałaby pozostaniem w naszym kraju dodatkowych aż 66 mld zł. Uzyskana w ten sposób kwota mogłaby spowodować istotną zmianę dla polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększenie możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw.

Obecnie zmienia się stosunek kupujących do rodzimych polskich produktów – przy czym podnosi się jednocześnie ich jakość, jak również relacja wartości użytkowej do ceny. Patriotyzm konsumencki kojarzony jest najczęściej z kupowaniem polskiej żywności, ale są też inne branże, w ramach których Polska może konkurować z zagranicznymi markami.

W ramach kampanii odbędzie się akcja #sobotadlaPolski. Organizatorzy projektu będą zachęcać Polaków, żeby 7 grudnia (sobota) podczas zakupów identyfikowali źródło pochodzenia i sięgali po polskie produkty czy usługi. Jeśli ich kod zaczyna się od cyfr 590 – w większości przypadków są one wytworzone przez firmy związane z naszym krajem.

 

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i