fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Jakie mięso i wędliny kupują Polacy?

  • Home
  • Jakie mięso i wędliny...
3 Lut

Jakie mięso i wędliny kupują Polacy?

Na pytanie tytułowe, jak też i na kilka innych, które dotyczyły JAKOŚCI zakupów mięsa i wędlin w handlu detalicznym, odpowiedzieli autorzy obszernego badania przeprowadzonego przez firmę Biostat na zlecenie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

Ubiegłoroczne, szeroko zakrojone badanie nie potwierdziło przede wszystkim obaw, które towarzyszą producentom mięsa i wędlin w krajach wysoko rozwiniętych, że moda na jedzenie wege oraz propaganda i działania zwalczające zwyczaj jedzenia, a nawet produkcję mięsa spowodują znaczący spadek jego spożycia. Okazuje się, że w Polsce nie ma istotnego powodu do takich obaw!

Wyniki badania pozwalają nawet prognozować do 2022 roku zdecydowane zwiększenie spożycia mięsa i wędlin dobrej jakości, z kolei umiarkowany wzrost spożycia drobiu (kurczak, indyk) i wędlin drobiowych, a także stabilizację na dotychczasowym poziomie spożycia wołowiny, wieprzowiny oraz wędlin wołowych i wieprzowych. Prognozowane odejście od spożycia mięsa i wędlin w przyszłości dotyczyć będzie najwyżej około pięciu procent konsumentów rocznie.

Konsumenci mięsa i wędlin o najwyższej świadomości jakościowej bazują podczas swych wyborów na doświadczeniu, przyzwyczajeniach i powtarzalności. Ufają producentom. Wybierają producentów sprawdzonych i produkt zakupiony u sprzedawcy zaufanego. Mało eksperymentują. Ich uwaga koncentruje się na wyglądzie, zapachu i cenie – na podstawie tych kombinacji definiują jakość.

 

Wołowina

Konsumenci jakość mięsa wołowego definiują przede wszystkim przez: terminy i wygląd. Rzadziej koncentrują uwagę na cenie, składzie, opakowaniu, certyfikacie i pochodzeniu. Najważniejsze zmienne, na których koncentruje się ponad 80% konsumentów to: termin przydatności do spożycia, najlepszy termin spożycia i zapach.

Spośród zmiennych zebranych w grupie „wygląd” mięsa wołowego konsumenci jakość definiują odnosząc się do: zapachu (83%), barwy (77%), wyglądu tłuszczu (75%), struktury/przekroju (73%). Najmniejsze znaczenie ma kształt (56%).

Przy definiowaniu jakości przez „opakowanie”, najważniejsze zmienne to: bezpieczeństwo opakowania (72%), informacyjność (70%) i łatwość przechowywania (67%). Najmniejsze znaczenie ma kształt produktu (52%) i materiał opakowania (56%).

 

Wieprzowina

Najważniejsze zmienne, na których koncentruje się ponad 80% konsumentów to: termin przydatności do spożycia, najlepszy termin spożycia oraz zapach. Podobnie jak w przypadku wołowiny, najważniejsze są: zapach (83%), wygląd tłuszczu (77%), barwa (76%), struktura/przekrój (74%). Najmniejsze znaczenie ma kształt (58%).

Przyjrzyjmy się z kolei definiowaniu jakości przez certyfikat. Mięso wieprzowe dobrej jakości konsumenci definiują odnosząc się do certyfikatów gwarantujących przede wszystkim: świeżość (67%), bezpieczeństwo (67%) i smak (64%). Co ciekawe, konsumenci chętniej ufają certyfikatom gwarantującym świeżość, bezpieczeństwo i smak – niż tym, które wskazują na produkcję ekologiczną czy dobrostan zwierząt.

 

Drób

Konsumenci jakość mięsa drobiowego definiują przede wszystkim przez: wygląd i terminy. Rzadziej koncentrują uwagę na: cenie, składzie, opakowaniu, certyfikacie i pochodzeniu. Najważniejsze zmienne, na których koncentruje się ponad 80% konsumentów to: termin przydatności do spożycia, zapach i najlepszy termin spożycia – identyczne jak wieprzowina.

Spośród zmiennych w grupie „wygląd mięsa” konsumenci jakość definiują odnosząc się do: zapachu (84%) i barwy (79%) Najmniejsze znaczenie ma kształt (65%).

Wygląd tłuszczu, struktura czy przekrój mięsa – w przypadku drobiu nie ma takiego znaczenia. W przypadku definiowania jakości przez „pochodzenie” – to ma ono relatywnie najmniejsze znaczenie pośród rodzajów mięsa. Mięso drobiowe dobrej jakości konsumenci definiują odnosząc się przede wszystkim do producenta (65%) i kraju pochodzenia (64%). Tylko konsumenci najmocniej zorientowani na jakość utożsamiają pochodzenie mięsa z regionem hodowli.

 

Podsumowanie

W przypadku mięsa najlepiej postrzegane są produkty pochodzenia polskiego w transparentnych opakowaniach (ale duża grupa konsumentów nie kupuje mięsa pakowanego). Następnie – produkty certyfikowane, z wyczuwalnym zapachem, z widocznymi fragmentami tłuszczu, o jednolitej barwie, z krótkim terminem przydatności, z regionów niezanieczyszczonych.

Część badania poświęcona wędlinom wykazała, że najlepiej postrzegane i największą szansę na sukces sprzedażowy mają wędliny pochodzenia polskiego i certyfikowane (kluczowe czynniki). Mniejsze znaczenie, choć nadal duże, mają cechy takie jak: transparentne opakowania, z wyczuwalnym zapachem i z widocznymi fragmentami tłuszczu. Najmniejsze szanse u konsumentów mają z kolei wędliny: pochodzenia obcego, niecertyfikowane, w nietransparentnych opakowaniach, bez zapachu i o jednolitej strukturze.

 

 

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i