fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Podatek od sprzedaży detalicznej

  • Home
  • Podatek od sprzedaży detalicznej
5 Sty

Podatek od sprzedaży detalicznej

Od 1 stycznia 2021 roku będzie pobierany podatek od sprzedaży detalicznej. Według ministerstwa finansów, podatek detaliczny ma m.in. wyrównywać szanse między dużymi firmami handlowymi a mniejszymi – na korzyść tych mniejszych. Szczegółowe zasady opodatkowania określa ustawa, która weszła w życie 1 września 2016 roku, jednak przez ostatnie lata pobór tego podatku był zawieszony.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną. Przewidziano dwie stawki podatku. Pierwsza wyniesie 0,8 proc. i obejmie miesięczny przychód ponad kwotę wolną, ale nieprzekraczający 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. będzie opodatkowana nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł miesięcznie.

Podatek obejmie sprzedawców detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży detalicznej. Przychód do opodatkowania będzie ustalany na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.

Podatek od sprzedaży detalicznej ma charakter podatku bezpośredniego, płaconego przez sprzedawców detalicznych na konto urzędu skarbowego. Jest on związany bezpośrednio z osiąganym przez podatnika przychodem z tytułu sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez Internet.

Jak zaznaczono – podatek ten miał pierwotnie obowiązywać od września 2016 roku, ale Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z jego wprowadzeniem. Wiosną 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nieważność decyzji Komisji. Następnie podatek handlowy miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, ale w związku z odwołaniem się KE od wyroku TSUE, w grudniu 2019 r. przedłużono jego zawieszenie do 1 lipca 2020 roku. W połowie tego roku, z powodu epidemii, został on zawieszony do końca 2020 roku.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i