fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Polska wygrała z Komisją Europejską o podatek od sprzedaży detalicznej

  • Home
  • Polska wygrała z Komisją...
27 Maj

Polska wygrała z Komisją Europejską o podatek od sprzedaży detalicznej

 

 Sąd Unii Europejskiej orzekł nieważność decyzji Komisji Europejskiej z lat 2016 i 2017 dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, które zakazywały Polsce poboru podatku handlowego w formie uchwalonej przez nasz parlament. Takiego wyroku Sądu Unii Europejskiej w tej sprawie raczej mało kto się spodziewał.

 Przypomnijmy, że podatkiem handlowym mają być objęte przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną. Firmy miałyby odprowadzać 0,8 proc. od przychodów z przedziału 17–170 mln zł w miesiącu; a jeszcze więcej, bo 1,4 proc. – od przychodów przekraczających 170 mln zł w miesiącu. W praktyce danina płacona byłaby przez około 100 największych przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym w Polsce. Płacenia podatku unikną franczyzobiorcy, jak również niezrzeszeni we franczyzie samodzielni drobni sprzedawcy, którzy zmieszczą się w kwocie wolnej od podatku – czyli z przychodami miesięcznymi do 17 mln złotych.

– Ten podatek miał w założeniu wyrównywać szanse i w jakiś sposób na pewno będzie tę funkcję wykonywał – twierdzi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. – Myślę, że powstrzyma zmiany w proporcjach między polskim a zagranicznym handlem na rynku. Pomoże w tym także ograniczenie handlu w niedziele, które pomaga większej części sektora MŚP i da temu sektorowi wreszcie trochę oddechu. Daj Boże, żeby aktualne proporcje na rynku się utrzymały, bo na pewno udziały polskich przedsiębiorców w rynku handlowym już się zwiększać nie będą. Jeżeli utrzymamy proporcje 25 proc. do 75 proc., to będzie dobrze – dodał rzecznik sektora MŚP.

Wydawało się, że Polska w sporze z KE stała na z góry przegranej pozycji po tym, jak w podobnej sprawie przegrały Węgry. Temat podatku handlowego ucichł dwa lata temu. Przedsiębiorstwa z branży wręcz przestały brać pod uwagę możliwość, że danina jednak będzie pobierana w przyszłości. W związku z tym w działaniach lobbingowych skupiły się bardziej na zakazie handlu w niedziele.

Mając na uwadze kierunek rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, brak jest przeszkód do rozpoczęcia pobierania przez Polskę podatku na zasadach określonych w ustawie, czyli od 1 stycznia 2020 roku. Nie wiadomo, czy Komisja Europejska zamierza się odwoływać od wyroku sądu. Również polska strona wstrzymuje się z deklaracjami odnośnie tego, co zamierza teraz zrobić. Nie wiadomo też, czy Polska może i będzie domagać się jakiejś formy rekompensaty od KE za utracone wpływy podatkowe z lat 2016–2019. Co istotne, samo odwołanie się może dotyczyć jedynie kwestii prawnych, co znacznie zawęża możliwości skutecznej apelacji. Jednakże nawet ewentualne odwołanie się przez KE od wyroku sądu do Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało skutku zawieszającego.

Zgodnie z rządowymi szacunkami z czasów, gdy ustawa o podatku handlowym była uchwalana, danina miała przynosić do budżetu państwa rocznie ok. 1,5 mld zł. To oznacza, że na decyzjach KE krajowy budżet mógł stracić nawet blisko 5 mld zł.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i