fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Produkty bez GMO będą znakowane  

  • Home
  • Produkty bez GMO będą...
17 Cze

Produkty bez GMO będą znakowane  

 

Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę o znakowaniu żywności i pasz wytworzonych bez GMO. Nowe przepisy wprowadzają też kary za fałszowanie informacji o żywności.

W Polsce obecnie największą rolę w żywieniu zwierząt hodowlanych odgrywa importowana, genetycznie modyfikowana śruta sojowa sprowadzana głównie z Ameryki Południowej i Stanów Zjednoczonych. W sumie importuje się ponad trzy miliony ton nasion z GMO na pasze i żywność. Znajdująca się w sklepach znaczna część produktów spożywczych, prawie cała produkcja mięsa drobiowego, również świńskiego, jest wytwarzana na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Tymczasem prawie cała żywność w sklepach nie ma oznaczeń, że zawiera składniki genetycznie zmodyfikowane, bądź że takich nie zawiera.

Przypomnijmy, że zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych został wpisany do ustawy o paszach już w 2006 roku i od tamtego czasu termin wejścia tego przepisu był już kilkakrotnie przesuwany. Obecny rząd także go przesunął – tym razem do roku 2021, a jednocześnie się zobowiązał, że będzie działał na rzecz zwiększenia produkcji roślin wysokobiałkowych w kraju, by pasze z GMO w Polsce przestały być koniecznością.

Nowe przepisy stwarzają przede wszystkim możliwość, że konsumenci będą mieć dostęp do informacji o sposobie wytwarzania żywności i pasz jeśli chodzi o wykorzystanie GMO. Będą więc mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.

Dzięki tym przepisom ma być wzmocniona konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO – a takich pojawia się coraz więcej – których produkcja opiera się na paszach z rodzimych źródeł białka roślinnego, a nie ze zmodyfikowanej śruty sojowej.

Nowe prawo nakłada też kary za fałszowanie informacji o żywności. Jeżeli tak się stanie, przedsiębiorca wprowadzający taki produkt na rynek będzie podlegać karze w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby być uzyskana przez wprowadzenie na rynek takiego produktu, lecz nie niższej niż 2 tys. zł. Kary będą ponadto groziły za nie posiadanie dokumentów bądź nie przeprowadzanie badań laboratoryjnych wbrew obowiązkowi.

Zgodnie z badaniami opinii publicznej, 65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu upraw GMO, zaś 56,8 proc. osób, mając wybór, wybrałoby produkt pochodzący od zwierząt karmionych paszą bez GMO.

 

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i