fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Projekt paszportyzacji polskiej żywności

  • Home
  • Projekt paszportyzacji polskiej żywności
29 gru

Projekt paszportyzacji polskiej żywności

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto decyzję w sprawie pilotażowego projektu Paszportyzacji polskiej żywności. Chodzi o budowę systemu pozwalającego na identyfikację żywności, aby zapewnić konsumentom wiarygodną informację na temat produktów.

Projekt „Paszportyzacja polskiej żywności” jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska, pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpisuje się on w światowy trend zmierzający do zapewnienia wiarygodnej informacji o produkcie żywnościowym. Polega na budowie i pilotażowym wdrożeniu cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw – tj. „od pola do stołu”.

Realizacja projektu będzie przebiegała dwuetapowo. W latach 2021–2023 przeprowadzony zostanie pilotaż na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Jego realizacja została powierzona państwowemu instytutowi – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Pilotaż ma sprawdzić praktyczne możliwości zbudowania jednego, w pełni kompatybilnego systemu IT dla różnorodnych produktów żywnościowych. Końcowym rezultatem realizacji pilotażu będzie możliwość wygenerowania pełnego zakresu „paszportu” oraz udostępnienie uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności.

Drugi etap – budowa docelowego systemu IT – została zaplanowana na lata 2023–2024. Kluczowym etapem realizacji systemu docelowego będzie wdrożenie do systemu IT funkcji udostępniającej informacje o produkcie żywnościowym konsumentom (za pomocą aplikacji mobilnej). System będzie także przygotowany do rozbudowy o kolejne rynki spożywcze (np. rynek drobiu, jaj czy warzyw i owoców), aby polska żywność otrzymała niepodważalny certyfikat autentyczności danych.

Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu to m.in. wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności, wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej w zakresie możliwości eksportowych poprzez umocnienie wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej, ograniczenie kosztów działań inspekcji kontrolnych czy wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw.

Projekt ma służyć nie tylko uzyskaniu rzetelnej wiedzy przez konsumentów, ale ma być także pomocny producentom żywności, którzy powinni konkurować nie tylko ceną, ale głównie jakością.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i