fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Promocja polskich owoców i warzyw

  • Home
  • Promocja polskich owoców i...
2 mar

Promocja polskich owoców i warzyw

W tym roku przeprowadzone zostaną trzy ogólnopolskie kampanie promujące krajowe owoce i warzywa. Produkty te stanowią ważny element diety polskich konsumentów, a czynnikami decydującymi w ich nabywaniu jest ich świeżość i bogate walory smakowe.

Pierwsza z tych kampanii, pt. „Niezwykłe Właściwości Zwykłych Owoców”, będzie zachęcała do konsumpcji owoców jagodowych. Projekt przewiduje promocję borówki, truskawki, maliny i porzeczki.

Polska jest potentatem w produkcji owoców w ogóle – w szczególności zaś owoców jagodowych. Zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji czarnych porzeczek oraz malin. Sytuuje się także na jednym z czołowych miejsc na świecie w produkcji borówek amerykańskich i truskawek. Średnia roczna produkcja wszystkich tych owoców w Polsce szacowana jest na około 500 tys. ton i odbywa się na powierzchni około 125 tys. ha (stanowiąc 31% upraw sadowniczych). Owoce jagodowe zasługują na szczególną uwagę ze względu na walory smakowe, prozdrowotne oraz wielorakie możliwości ich zagospodarowania.

Celem kampanii ma być wzrost spożycia owoców jagodowych, wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych oraz wzrost eksportu tych owoców i ich przetworów. Grupami docelowymi działań promujących owoce jagodowe mają być przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety prowadzące gospodarstwa domowe oraz osoby aktywne zawodowo, świadomie dbające o swoje zdrowie.

Kampania będzie prowadzona przez Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Plantatorów Borówki Amerykańskiej, Stowarzyszeniem Plantatorów Czarnych Porzeczek oraz Stowarzyszeniem Plantatorów Truskawki.

Z kolei kampania „Ekoeuropa – Jakość i Tradycja” to propozycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polaka Ekologia”, a działania w ramach proponowanej kampanii mają objąć promowanie polskich produktów ekologicznych.

Trzecim programem promocyjnym będzie „Ziemniak – Król Warzyw”, tj. kampania proponowana przez Stowarzyszenie Polski Ziemniak

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i