fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Przyszłość rynków hurtowych

  • Home
  • Przyszłość rynków hurtowych
9 maj

Przyszłość rynków hurtowych

 

Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce – to temat konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której udział wzięli: przewodniczący rady nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej Zenon Daniłowski oraz dyrektor PGS Janusz Dąbrowski.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w wystąpieniu podczas konferencji podkreślił, że ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, m.in. z uwagi na prężnie funkcjonujące sieci handlowe, zmiany w preferencjach konsumentów, zmiany w handlu detalicznym (m.in. silna konkurencja cenowa i promocyjna) oraz rozwój nowych technologii, niezbędne jest zdefiniowanie wyzwań stojących przed rynkami hurtowymi i określenie możliwych perspektyw ich rozwoju.

Wygłoszone referaty jak również wymiana informacji i doświadczeń podczas konferencji przez przedstawicieli rynków hurtowych w Polsce oraz reprezentantów ministerstwa rolnictwa miały na celu przygotowanie się do podjęcia zarówno przez zarządy rolno-spożywczych rynków hurtowych jak i administrację rządową odpowiednich działań służących wzmocnieniu pozycji rynków.

Minister Krzysztof Jurgiel wyraził przekonanie, że to spotkanie zapoczątkuje szereg ważnych inicjatyw, poczynając od legislacji poprzez zarządzanie i marketing. Zapewnił o otwartości resortu rolnictwa na zgłaszane propozycje i sugestie oraz wyraził gotowość do powołania odpowiednich zespołów roboczych.

 

Wyłoniono wstępnie zespół do opracowania wniosków zgłoszonych podczas konferencji oraz do przedstawienia w związku z tym konkretnych propozycji rozwiązań. W skład zespołu skupiającego przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rynków hurtowych został powołany dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej Janusz Dąbrowski.

 

Minister Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że resort rolnictwa w tym roku przygotuje program rozwoju rynków hurtowych, wykorzystując m.in. wnioski z dyskusji.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i