fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Sposoby na inflację – mniejsze zakupy i inne…

  • Home
  • Sposoby na inflację –...
1 cze

Sposoby na inflację – mniejsze zakupy i inne…

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że w odpowiedzi na inflację, rosnące ceny i wyższe stopy procentowe kredytów Polacy – w zależności od zasobności portfela i własnych preferencji podchodzą do tych zjawisk w różny sposób: m.in. ograniczając zbędne wydatki albo przeciwnie – częściej wydając zgromadzone pieniądze zamiast patrzeć, jak ich wartość maleje.

Blisko 40 proc. badanych przyznaje, że musiało ograniczyć codzienne wydatki, żeby zarobionych pieniędzy starczyło na cały miesiąc; z kolei co czwarty Polak przyznaje, że przez wyższe ceny nie starcza mu na podstawowe wydatki.

35 proc. osób przyznało, że ograniczyło jeżdżenie samochodem ze względu na wysokie ceny benzyny. Niemal co piąty Polak (18 proc.) zrezygnował z zaciągnięcia planowanego kredytu, a także z planowanych inwestycji (21 proc), a 26 proc. badanych przyznaje, że planuje jak najszybciej spłacić kredyt, bo obawia się, że stopy procentowe nadal będą rosły.

Co piąty Polak przyznaje, że woli coś kupić niż trzymać pieniądze na koncie, gdyż ich wartość maleje; 17 proc. badanych deklaruje, że szuka innych niż dotychczas opcji lokowania pieniędzy, by nie traciły na wartości.

Wśród konsumentów widoczne są obecnie dwie postawy. Pierwsza, która dominuje, to postawa ograniczania konsumpcji. Respondenci deklarują, że w obliczu rosnących cen, inflacji i rosnących stóp procentowych ograniczą w pierwszej kolejności niektóre usługi, które mogą być uważane za luksusowe, czyli niekoniecznie niezbędne do życia. Druga postawa, którą reprezentuje mniejsza grupa badanych, to zwiększenie konsumpcji w imię zasady, że lepiej jest pieniądze wydać niż czekać, aż dalej będą traciły na wartości.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i