fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Spożywcze gusty Polaków – najnowsze dane

  • Home
  • Spożywcze gusty Polaków –...
19 Lis

Spożywcze gusty Polaków – najnowsze dane

 

Główny Urząd Statystyczny podsumował spożycie przez Polaków niektórych artykułów konsumpcyjnych w 2017 roku.

Na tle w lat wcześniejszych widać stałą tendencję spadku konsumpcji czterech podstawowych zbóż (głównie w produktach – jak pieczywo i mąka). W 2017 roku ich spożycie na 1 mieszkańca wynosiło 102 kg, podczas gdy w 2010 roku było to jeszcze 108 kg, a w 2005 aż 119 kg. Główną tego przyczyną jest stały i znaczący spadek spożycia chleba.

Podobna tendencja spadkowa dotyczy ziemniaków. Ich konsumpcja w 2017 roku wynosiła 96 kg. W 2010 roku było to 110 kg, a w 2005 roku – 126 kg.

Spadek spożycia ziemniaków nie jest kompensowany innymi warzywami – jakby się to mogło wydawać. Konsumpcja pozostałych warzyw na 1 mieszkańca w 2017 roku wynosiła 105 kg, podczas gdy na rok 2005 przypadała wielkość 110 kg. Nie lepiej jest z owocami, których spożycie w roku ubiegłym wyniosło 53 kg, co jest wielkością zbliżoną do lat poprzednich.

Na dosyć stałym poziomie utrzymuje się spożycie mięsa i podrobów, które w roku 2017 odnotowano w wysokości 75 kg. Zmienia się natomiast struktura tego spożycia. Nadal dominuje mięso wieprzowe (39,8 kg na 1 mieszkańca), ale zwiększa się udział mięsa drobiowego (26,9 kg), przy w dalszym ciągu niskim udziale wołowiny (2,3 kg).

Występuje stała tendencja wzrostowa spożycia masła w Polsce, mimo znaczącego wzrostu ceny produktu. W 2017 wynosiło ono 4,6 kg na 1 mieszkańca.

Regularnie wzrasta też ilość spożytego mleka. W 2017 roku wynosiła ona 223 l na osobę, podczas gdy w 2010 roku było to 189 l, a w 2005 roku – 173 l.

Na względnie stałym poziomie utrzymuje się w Polsce spożycie cukru. W 2017 roku wynosiło ono 44,5 kg na osobę.

Dramatycznie natomiast spada liczba spożywanych jaj kurzych – mimo zdecydowanego powrotu tego produktu do łask dietetyków. Podczas gdy jeszcze w 2010 roku na 1 konsumenta przypadały 202 jaja, to w roku 2017 było ich już tylko 139. To jeden najniższych wskaźników spożycia na świecie! W Europie na przykład średnio na 1 mieszkańca spożywa się rocznie około 240 jaj.

 

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i