fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Ułatwienia w handlu rolniczym

  • Home
  • Ułatwienia w handlu rolniczym
21 gru

Ułatwienia w handlu rolniczym

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku. Nowe przepisy mają zachęcić rolników do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych do tego celu miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw rolnych. Miejsca dla takiego handlu wyznaczy rada gminy w drodze uchwały, a rolnicy mają być zwolnieni z opłaty targowej.

Chodzi o ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Celem nowych przepisów jest upowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy samorząd będzie obowiązkowo udostępniać miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty.

W myśl nowych przepisów, miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta czy też blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Rada gminy będzie ponadto uchwalać regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wyznaczenie takiego miejsca należeć będzie do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.


Autorzy ustawy uważają, że ułatwienia dla rolników w handlu mają się przyczynić do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych, a także mają sprzyjać upowszechnianiu wśród konsumentów produktów lokalnych. Mają też służyć skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji. Parlamentarzyści wskazywali ponadto, że łatwiejszego dostępu do produktów bezpośrednio od rolnika oczekują także konsumenci.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i