fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Umiarkowane zaufanie do systemu żywnościowego

  • Home
  • Umiarkowane zaufanie do systemu...
13 kw.

Umiarkowane zaufanie do systemu żywnościowego

Konsumenci w Europie mają ograniczone zaufanie, a polscy konsumenci mają jeszcze mniejsze zaufanie do producentów żywności niż wynosi średnia europejska – jak wynika z badania  EIT Food Trust Report przeprowadzonego wśród ponad 20 tysięcy osób w 18 krajach europejskich.

Jeśli chodzi o ogół Europejczyków – to mniej niż połowa z nich ma zaufanie do branży spożywczej, a zaledwie jedna trzecia uważa, że spożywana przez nich żywność jest zrównoważona. Do autentyczności produktów spożywczych i do ich producentów ma zaufanie zaledwie 44 proc. Polaków, a 30 proc. im nie ufa.

O ile europejscy konsumenci na ogół uważają, że producenci są kompetentni (58 proc. konsumentów zgadza się z tym stwierdzeniem) i posiadają niezbędne umiejętności (55 proc.), tylko jedna trzecia uważa, że są oni wystarczająco otwarci (37 proc.) lub uczciwi w kwestii swojej roli w systemie żywnościowym (36 proc.) – co wskazuje na brak przejrzystości jako przyczynę tego braku zaufania.

Handlowcy cieszą się większym zaufaniem społecznym niż producenci wytwarzający produkty spożywcze na skalę przemysłową. Ponad połowa (54 proc.) europejskich konsumentów deklaruje, że ufa detalistom pod względem ich kompetencji, otwartości i troski. W Polsce wartość ta jest ponownie niższa od średniej europejskiej i wynosi 49 proc.

Tymczasem ze wszystkich grup w branży spożywczej najwyższe jest zaufanie do rolników. Zaufanie to wyraża 67 proc. konsumentów w całej Europie, a 65 proc. w Polsce.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i