fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Współpraca rolna Polski i Ukrainy w Unii Europejskiej

  • Home
  • Współpraca rolna Polski i...
17 kw.

Współpraca rolna Polski i Ukrainy w Unii Europejskiej

W dniu 15 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja seminaryjna pod nazwą „Współpraca rolna Polski i Ukrainy w Unii Europejskiej”.

W trakcie dwóch sesji dyskusyjnych zostały omówione wyzwania stojące przed producentami rolnymi Polski i Ukrainy, sytuacja podażowa na międzynarodowych rynkach produktów rolnych oraz stopniowa integracja ukraińskiej produkcji rolnej z jednolitym rynkiem unijnym.

Do momentu pełnej integracji Ukrainy z Unią Europejską polskie rolnictwo musi przejść proces dostosowań do konkurowania z wydajnym, wielkoobszarowym rolnictwem ukraińskim. Wymaga to zmian w polityce rolnej: uwolnienia obrotu ziemią, powiększenia gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej oraz poprawy rozłogu gospodarstw. Ten proces wymaga przekonania wsi do konieczności zmian oraz promowania przestawienia się części rolników na działy marżowe – tj. hodowlę, produkcję żywności ekologicznej czy usługi dla rolnictwa.

„Przetwórstwo rolno-spożywcze w naszym kraju jest dobrze rozwinięte, więc przejdzie krótką drogę dostosowawczą, a surowce z Ukrainy i wielki rynek zbytu poprawi jego siłę konkurencyjną” – mówił jako ekspert pan Zenon Daniłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Praskiej Giełdy Spożywczej.

W czasie dyskusji z zaproszonymi  ekspertami omówiono bieżące wyzwania w handlu towarami rolnymi pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską, obalając podnoszone w tym kontekście niektóre mity i półprawdy.

W perspektywie integracji z Ukrainą polskie firmy dostrzegają szansę na rozwój eksportu wyrobów na ten rynek oraz źródło pozyskiwanego stamtąd surowca – ma przykład w postaci pszenicy durum, która nie jest uprawiana w Polsce.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i