fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Wzrosło zaufanie do sprzedawców żywności

  • Home
  • Wzrosło zaufanie do sprzedawców...
24 Lut

Wzrosło zaufanie do sprzedawców żywności

Zaufanie do sprzedawców żywności wzrosło o 7 proc. w porównaniu do roku 2018 – wynika z badania przeprowadzonego wśród 20 tysięcy konsumentów z 18 krajów europejskich, w tym również z Polski.

Badanie pokazuje, że zaufanie konsumentów wzrosło na wszystkich szczeblach sektora spożywczego. Ze wszystkich podmiotów tego sektora – rolnicy cieszą się największym zaufaniem opinii publicznej, a poziom tego zaufania wynosi 67 proc. Kolejną grupą zaufania w sektorze spożywczym okazują się sprzedawcy detaliczni. Zaufanie do nich ma 53 proc. konsumentów – co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu do 2018 roku. Jak się ocenia, istotnym czynnikiem tego wzrostu zaufania jest ich pozytywna rola, którą odegrali w utrzymaniu ciągłości dostaw żywności podczas pandemii. Tymczasem ponad jedna czwarta konsumentów aktywnie wyraża w tej sprawie brak zaufania do organów rządowych i przetwórców żywności.

Jeśli zaś chodzi o zaufanie do samych produktów spożywczych – 55 proc. konsumentów uważa, że bezpieczeństwo żywności, ogólnie się poprawiło. W tej sprawie zaufanie w porównaniu do 2018 roku wzrosło o 8 proc.

Zdrowa żywność jest szczególnie ważna dla Polaków, bo 60 proc. z nich twierdzi, że zmienili koszyk zakupowy produktów ze względów zdrowotnych – w porównaniu ze średnią europejską pod tym względem, która wynosi 47 proc.

Ponadto zbadano, że tylko 40 proc. konsumentów ma pewność, że kupowane przez nich produkty spożywcze są autentyczne, a nie fałszywe lub sztuczne. Podobnie tylko 30 proc. europejskich konsumentów jest przekonanych, że produkty żywnościowe są wytwarzane w sposób tzw. zrównoważony (czyli przyjazny dla środowiska, wydajny pod względem wykorzystania zasobów i w sposób odpowiedzialny etycznie) – w porównaniu z 42 proc. tych konsumentów, którzy uznają sposób produkcji za niezrównoważony.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i