fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Żywność bezpośrednio od rolnika

  • Home
  • Żywność bezpośrednio od rolnika
3 maj

Żywność bezpośrednio od rolnika

Bezpośrednia, nieskrępowana przepisami możliwość sprzedaży przez rolników produktów przetworzonych w ich własnym gospodarstwach – to powszechne oczekiwanie i postulat zarówno indywidualnych producentów rolnych, jak i licznych rzesz ich potencjalnych klientów.

Taka możliwość pojawi się od 1 stycznia 2016 roku. Znowelizowana w kwietniu br. ustawa o swobodzie gospodarczej i o podatku dochodowym od osób fizycznych spowoduje, że rolnicy będą mogli przetwarzać każdy rodzaj żywności w swoim gospodarstwie – jednakże pod warunkiem, jeśli zgłoszą tę działalność do urzędu skarbowego i do powiatowego lekarza weterynarii bądź powiatowego inspektora sanitarnego.

Dotychczasowy stan prawny wprawdzie umożliwiał rolnikom prowadzenie sprzedaży konsumentom produktów przetworzonych, jednakże pod warunkiem założenia w tym celu firmy oraz spełnienia restrykcyjnych wymogów – takich samych, jak w dużych zakładach przetwórczych, co w praktyce taką sprzedaż większości chętnym uniemożliwiało! Od 2016 roku produkty od rolników wytwarzających konfitury, sery, kiełbasę itp. będą musiały spełniać jedynie uproszczone wymagania sanitarne i weterynaryjne.

Aby jednak od przyszłego roku sprzedawać przetworzone produkty z własnego gospodarstwa, rolnicy będą musieli ewidencjonować tę sprzedaż, choć w prostej formie zeszytowej. Od wartości sprzedaży rolnicy będą odprowadzali 2 proc. podatku dochodowego w formie zryczałtowanej.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał na początku maja br. ustawę, która daje rolnikom i członkom ich rodzin możliwość sprzedawania produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców.

Zgodnie z nowymi przepisami rolnik będzie mógł sprzedać produkty maksymalnie za 600 tys. rocznie – co oznacza, że średnie miesięczne przychody z tej działalności mogą sięgać 50 tys. zł, a podatek od tej kwoty wyniesie wtedy 1 tys. zł.

Przyjęte rozwiązania prawne nie wychodzą jednak w pełni naprzeciw oczekiwaniom rolników. Nie satysfakcjonują też ich prawnych inicjatorów – tj. senatorów, którzy proponowali ulgę w podatku do kwoty 7 tys. zł, aby dać możliwość dorobienia do swoich gospodarstw także najuboższym producentom.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i