fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Żywności ekologicznej kupujemy coraz więcej

  • Home
  • Żywności ekologicznej kupujemy coraz...
13 cze

Żywności ekologicznej kupujemy coraz więcej

Na polskim rynku żywności zauważa się stały, choć niegwałtowny wzrost sprzedaży żywności ekologicznej. Wartość tego rynku szacowana jest na 1,36 miliarda złotych w cenach detalicznych – co stanowi 0,5 proc całego rynku spożywczego.

Mimo, iż żywność ekologiczna jest bez wątpienia droższa od konwencjonalnej i uznawana niekiedy za produkt luksusowy, to od wielu lat obserwujemy stały roczny wzrost zainteresowania nią na poziomie co najmniej kilkunastu procent w stosunku do roku poprzedniego.

Rozwoju segmentu żywności ekologicznej nie zatrzymała pandemia (czego się obawiano) i według ekspertów nie powinna zatrzymać także wojna na Ukrainie i wysoka inflacja. Większa dynamika wzrostu w przyszłości może być dodatkowo wymuszona w związku z wdrażaniem nowej unijnej strategii dla rolnictwa.


Z badań przytaczanych przez Koalicję na rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ w raporcie „Żywność ekologiczna w Polsce 2021” wynika, że ponad 30 proc. konsumentów deklaruje, iż kupuje żywność ekologiczną przynajmniej raz w tygodniu oraz przynajmniej raz w miesiącu. Tę grupę można zaliczyć do regularnych konsumentów żywności ekologicznej. Kolejne 20 proc. konsumentów sięga po nią okazjonalnie.


Według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych („Raport o stanie rolnictwa ekologicznego 2019–2020”) w 2020 roku działało w Polsce ponad 20,2 tys. gospodarstw ekologicznych. Wzrosła także powierzchnia użytków rolnych, na których stosowana była ekologiczna metoda produkcji (do 509 tys. ha). W latach 2019–2020 największą powierzchnię takich gruntów zajmowały zboża, rośliny na paszę oraz łąki i pastwiska.


Z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce 2021” wynika też, że wartość rynku żywności ekologicznej sięga dziś 1,36 mld zł, podczas gdy 10 lat temu rynek ten praktycznie nie istniał. Na wzrost popularności tego segmentu żywności wpływa także fakt, że ceny produktów bio i eko zbliżają się do cen produktów konwencjonalnych.


Unia Europejska chce, aby w 2030 roku 25 proc. powierzchni rolnej było przeznaczone na produkcję ekologiczną. Obecnie odsetek ten w UE wynosi 8,1 proc., a w Polsce zaledwie ok. 3,5 proc. terenów rolnych należy do wytwórców produktów ekologicznych. Na całym świecie ekologicznie uprawiane jest tylko 1,5 proc. powierzchni.


Ze statystyk przedstawionych w raporcie „Żywność ekologiczna w Polsce 2021” wynika, że Polska jest dziewiąta w UE pod względem obszaru przeznaczonego pod rolnictwo ekologiczne, siódma pod względem liczby gospodarstw i przetwórców i czternasta pod względem wielkości sprzedaży.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i