fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Ceny żywności w Polsce na tle krajów europejskich

  • Home
  • Ceny żywności w Polsce...
17 lip

Ceny żywności w Polsce na tle krajów europejskich

Według danych Eurostatu za rok 2022, poziom wydatków gospodarstw domowych na produkty spożywcze znacznie się różnił w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Najwyższe ceny były średnio w Irlandii, a najniższe w Rumunii. Na tle państw europejskich Polska w ubiegłym roku należała do grupy trzech państw, w których wartość koszyka z produktami spożywczymi była mimo wysokiej inflacji najniższa.

Najwyższe poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano w Irlandii, gdzie wskaźnik cen wydatków gospodarstw domowych był w wysokości 146 proc. średniej unijnej. Do pierwszej trójki państw z najwyższymi cenami należały jeszcze Dania (145 proc.) i Luksemburg (137 proc.). Z kolei najniższe poziomy cen odnotowano w Rumunii (57,8 proc. średniej UE), Bułgarii (58,7 proc.) i w Polsce (61,5 proc.).

W odniesieniu do samej tylko żywności ogółem, liczonej razem z napojami bezalkoholowymi, ceny wahały się od 72 proc. średniej UE w Rumunii do 121 proc. w Danii.

W Polsce ceny żywności i napojów bezalkoholowych, na tle ogółu państw unijnych należały do najniższych, bo kształtowały się na poziomie 73,4 proc. średniej unijnej – naturalnie bez brania pod uwagę relatywnie niskich wynagrodzeń w naszym kraju, ponieważ jest to już zagadnienie odrębne.

Ceny chleba i zboża, osobno ceny mięsa, osobno ceny mleka, sera i jaj, a także również osobno liczone ceny napojów bezalkoholowych sytuowały Polskę po Rumunii i Bułgarii na trzecim miejscu wśród państw Unii Europejskiej pod względem najniższych cen tych produktów. Dla każdej z wymienionych wyżej kategorii produktów po 61,5 proc. średniej unijnej. W odniesieniu do cen owoców i warzyw Polska znalazła się na drugim miejscu po Rumunii i przed Bułgarią (72,2 proc. średniej unijnej). W odniesieniu zaś do cen ryb Polska sytuowała się po Bułgarii i Rumunii (87,6 proc. średniej unijnej).

W przypadku cen olejów i tłuszczów Polska w kategorii najtańszych krajów w UE znalazła się tym razem za Włochami (86,2 proc. średniej unijnej) – i jako jedyny kraj z cenami poniżej średniej unijnej spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tej kategorii Rumunia, która w innych kategoriach była najtańsza, w tłuszczach znalazła się powyżej średniej unijnej (tj. 108,6 proc średniej unijnej). Z kolei Bułgaria będąca w pozostałych kategoriach również tańsza od Polski – w przypadku cen tłuszczu była zaraz po Malcie jako najdroższa w Unii Europejskiej (134,4 proc średniej unijnej).

Chętnie poznamy Twoją opinię. Tutaj

Aktualne notowania cenTutaj

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i