fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Rynek żywności ekologicznej w Polsce

  • Home
  • Rynek żywności ekologicznej w...
22 kw.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce

Produkcją żywności ekologicznej na koniec 2022 roku zajmowało się w kraju 21,2 tys. gospodarstw, ale w ostatnich latach ich liczba się zmniejsza (inaczej niż w UE). Średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego w Polsce wynosi 26,2 hektarów (przy średniej ogólnej w kraju – 12,7 ha). Najwięcej tych gospodarstw znajduje się w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. W Polsce zaledwie 3,5 proc. powierzchni upraw jest zajętych pod rolnictwo ekologiczne (przy średniej 9,9 proc. w UE) – co stanowi 554,6 tys. hektarów.

Największy udział w produkcji żywności ekologicznej w Polsce mają: zboża (33 proc. powierzchni upraw), owoce (głównie jabłka i owoce miękkie), a także drób i jaja. Największą powierzchnię upraw ekologicznych zajmują jednak rośliny paszowe oraz łąki i pastwiska (ponad 41 proc.). Przybywa z kolei podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania żywności ekologicznej. W 2022 roku przetwórstwem ekologicznym zajmowało się 1216 zakładów.

Wraz ze wzrostem zamożności Polaków wzrasta ich zainteresowanie produktami rolnictwa ekologicznego, które jednak ze względu na niższą wydajność w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego charakteryzują się wyższą ceną – jednakże różnica między cenami żywności ekologicznej a konwencjonalnej stopniowo się zmniejsza.

Rynek produktów ekologicznych w Polsce w 2023 roku zbliżył się pod względem wartości do około 1,5 mld złotych (według szacunków Bio Planet). Pomimo wieloletnich stałych wzrostów – wynoszących ponad 20 proc. rocznie –żywność ekologiczna w Polsce to zaledwie około 0,5 proc. wartości całego rynku żywności, podczas gdy w większości krajów Unii Europejskiej udział ten wynosi od kilku do nawet kilkunastu procent.

Dostępność produktów ekologicznych jest coraz większa i znajdziemy je już właściwie w większości sklepów spożywczych. Są one nabywane przez Polaków najczęściej w supermarketach (29,6 proc.), następnie na bazarach (28,5 proc.) i bezpośrednio od rolników (25,9 proc.); najrzadziej w sklepach z żywnością ekologiczną (17,1 proc.) i w sklepach internetowych (11,1 proc.). W 2021 roku statystyczny Polak wydał na żywność ekologiczną jedyne 36 zł (8 euro), przy czym średnia unijna wyniosła 76 euro (ok. 350 zł). W Unii Europejskiej w latach 2015–2020 rynek sprzedaży spożywczych produktów ekologicznych podwoił się.

Gwarantem zakupu żywności prawdziwie ekologicznej jest symbol euroliścia na opakowaniu (12 białych gwiazdek ułożonych w kształt liścia na tle zielonego prostokąta), który prawidłowo rozpoznaje w Polsce zaledwie 26,8 proc. konsumentów.

Na Praskiej Giełdzie Spożywczej do grona hurtowni prowadzących dystrybucję spożywczych produktów ekologicznych należą między innymi: Amigo, Amido, Duo-Tes i Eurocash.

Chętnie poznamy Twoją opinię. Tutaj

Aktualne notowania cenTutaj

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i