fbpx
  • Languages:
Jak dojechać?

Udział żywności w koszyku zakupów nadal wysoki

  • Home
  • Udział żywności w koszyku...
24 mar

Udział żywności w koszyku zakupów nadal wysoki

Produkty żywnościowe stanowią 22-23 proc. „koszyka zakupów” przeciętnego gospodarstwa domowego w naszym kraju. To nadal bardzo dużo, bo w wysoko rozwiniętych krajach udział ten wynosi mniej niż 15 proc, a w niektórych krajach nawet poniżej 10 proc. wydatków ogółem.

Na udział żywności w ogólnym koszyku zakupów wpływa wiele czynników. Mimo to generalnie wielkość ta jest często traktowana jako wskaźnik zamożności społeczeństwa. Im niższy jest udział procentowy żywności w wydatkach całkowitych, tym społeczeństwo jest uznawane za zamożniejsze.

25 lat temu, na początku transformacji ustrojowej, udział żywności w wydatkach Polaków wynosił ok. 50 proc. ich wydatków. Obecnie to ponad dwukrotnie mniej. Nie oznacza to naturalnie, że Polacy mniej konsumują, ale że znacząco wzrosła siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce.

Jednakże żywność stanowi w naszym kraju w dalszym ciągu najbardziej znaczącą kategorię wydatków – większą niż przeciętnie użytkowanie mieszkania, włączając w to koszty energii. Pod względem tego, jak duży odsetek w rodzinnym budżecie zajmują wydatki na jedzenie, jesteśmy na 43 pozycji spośród 84 krajów świata, wziętych pod uwagę w opracowaniu amerykańskiego departamentu rolnictwa. W liczbach bezwzględnych na żywność i napoje bezalkoholowe wydaje się w Polsce ponad 180 mld zł rocznie.

Można przypuszczać, że w 2015 r. procentowy udział wydatków będzie w strukturze wydatków ogółem zauważalnie niższy ze względu na, wywołane głównie czynnikami zewnętrznymi, niższe niż w roku ubiegłym ceny żywności. W ciągu minionego roku ceny żywności w Polsce spadły zresztą najbardziej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Na początku 2015 roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014, spadki cen żywności w Polsce wyglądały następująco: żywność ogółem (-4,1%), chleb i zboża (-0,3%), mięso i produkty mięsne (-3,3%), ryby i owoce morza (-0,6%), nabiał (-1,6%), oleje i tłuszcze (-5,7%), owoce (-7,3%), warzywa (-14,3%), cukier oraz słodycze i słodkie przetwory (-6,9%).

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i