• Languages:
Jak dojechać?

Rolniczy handel detaliczny z ułatwieniami

  • Home
  • Rolniczy handel detaliczny z...
7 Sty

Rolniczy handel detaliczny z ułatwieniami

Od nowego roku weszły w życie zawarte w kilku ustawach przepisy ułatwiające produkcję i sprzedaż żywności rolnikom, czyli producentom żywności, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Obecne przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy chcą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty, zarówno nieprzetworzone jak i przetworzone, jak np. dżemy, przetwory warzywne, wędliny itp. – z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

Dotyczy to rolników prowadzących tzw. handel detaliczny. Dla nich została podwyższona kwota przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych – z 20 tys. do 40 tys. zł. Ale po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosić będzie zaledwie 2 proc.

Nowe przepisy rozszerzają możliwość sprzedaży produktów spożywczych m.in. na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego – w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych podobnych placówek.

Obszar sprzedaży jest jednak ograniczony do województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Limity ilościowe dla sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie ministra rolnictwa z grudnia 2016 r.

Rolnicy będą ponadto zwolnieni z uciążliwego obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu.

Ułatwione zostaje rozpoczęcie działalności przez podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu.

Zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zamierzające prowadzić taką działalność będą zobowiązane jedynie do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dotyczy to w szczególności produkcji żywności pochodzenia roślinnego.

Rolnicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), mogą ponadto ubiegać się o wsparcie finansowe na tzw. małe przetwórstwo m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Aby uzyskać pomoc, nawet do wysokości 100 tys. zł, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Składając wniosek o przyznanie pomocy, rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Miejmy nadzieje, że najnowsze ułatwienia dla rolników przyczynią się do istotnego wzbogacenia oferty naturalnych i tradycyjnych produktów spożywczych, wolnych od chemicznych „polepszaczy” i konserwantów.

Polityka prywatności

Copyright © Praska Giełda Spożywcza 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kropka Pod i